Author Archives: Wichian Sudhiro

ประชุมหารือหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต

ประชุมหารือหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำและเปิดหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมี นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ผศ. อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และพระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดทำหลักสูตรของวิทยาลัยพระธรรมทูต โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมหารือและอำนวยความสะดวก ณ ห้อง 205 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

» Read more

ประกาศรายนามผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕

ประกาศรายนามผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕  ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัว เเละลงทะเบียนพร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมสมทบ ในวันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ กลุ่มงานมหาจุฬาอาศรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

» Read more

การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้พร้อม เตรียมเครื่องสมณบริขารให้ครบ และสิ่งของใช้ที่จำเป็น ดังนี้ ๑. บาตรพร้อมถลกบาตร ชนิดมีสายสะพายและเชิงบาตร ๒. ผ้าไตรจีวรสีเหลืองทอง สำหรับใช้ตลอด ๓ เดือน ๓. เต็นท์สนาม หรือกลดพร้อมมุ้งกันยุง และผ้าใบกันฝน ๔. ผ้าปูรองนอน, ผ้าห่ม, ผ้าเช็ดตัว, อังสะกันหนาว ๕. สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก (อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว) ๖. รองเท้า, ร่ม, กระบอกน้ำ, ช้อนส่วนตัว, ถุงเท้าสวมนอน, ยากันยุง ๗. สมุดบันทึก และอุปกรณ์เครื่องเขียน ๘. อุปกรณ์บันทึกเสียง, บันทึกภาพ (ถ้ามี) ๙. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรือไอแพดสำหรับพิมพ์งานและเรียนออนไลน์ (ถ้ามี) ๑๐. โทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนออนไลน์ภาควิชาการ ๑๑. เชือกไนล่อนหรือเชือกฟางสำหรับตากผ้า ๑๒. ไฟฉาย และนาฬิกาปลุก ๑๓. ยารักษาโรคประจำตัว ————————————————————————————————————– ติดต่อสอบถาม : วิทยาลัยพระธรรมทูต […]

» Read more

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง รายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘  ให้ผู้มีรายนามดังกล่าวเข้าสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เข้ารับการตรวจ ATK เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวมชั้น ๑ และเข้าห้องสอบ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ ดี อาคารเรียนรวม และสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

» Read more
1 2 3 9