Category Archives: พระธรรมทูตรุ่น 24-61

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธาน ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ ศาลาการเปรียญ ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร การนี้ พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในโอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มจร ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ […]

» Read more

พระธรรมทูตรุ่น 24 เข้าเยี่ยมวิทยาลัยพระธรรมทูต รายงานปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ

เมื่อ 13 มิ.ย. 2563 เวลา 17.30 น. พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 24 จำนวน 5 รูป เข้าเยี่ยมสำนักงานวิทยาลัยพระธรรมทูต และกราบถวายรายงานการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศต่อ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูตให้การต้อนรับปฏิสันถาร ณ ห้อง 208 มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

พระธรรมทูตต่างประเทศเข้าสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ก่อนไปลิยง ฝรั่งเศส

วันพฤหัสบดีที่​ 8 สิงหาคม​ 2562​ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ​จำนวน​ 4 รูป ที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ​ประจำ ณ​ วัดนวมินทรราชูทิศ​ ลียง​ ศูนย์ฝึกพระธรรมทูต ประเทศฝรั่งเศส​ โดยวิทยาลัยพระธรรมทูตร่วมดำเนินการรับสมัคร​ 2 รูป เข้ากราบถวายสักกา​ระ​ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์​  กรรมการมหาเถรสมาคม​ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา​ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ​ ในโอกาสนี้​ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์​ ได้เมตตาให้โอวาทในการปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ​ ก่อนคณะทั้ง​ 4 รูป​ จะออกเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ​ ในวันอังคารที่​ 13​ สิงหาคม​ 2562​ เวลา​ 23.45 น. และเดินทางถึงเมืองลียง​ ฝรั่งเศส​ ในวันพุธที่​ 14​ สิงหาคม​ 2562​ เวลา​ประมาณ​ 09.10 น. ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

» Read more

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 1 เดือน

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จัดกิจกรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 ระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม ถึง 17 เมษายนนี้ ณ หอประชุมพร รัตนสุวรรณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งมีคณะพระวิปัสสนาจารย์ของ มจร นำโดย พระราชสิทธิมุนี วิ. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ พระญาณสุนทร นำปฏิบัติและสอบอารมณ์กัมมัฏฐานของพระธรรมทูต . ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 24 ปี 2561 ติดต่อที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร วัดมหาธาตุ ฯ กรุงเทพ ฯ โทร. 0 2623 5368 กองวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D 300  มจร อยุธยา โทร. 035 […]

» Read more
1 2 3 7