Category Archives: ข้อมูลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

การเตรียมอุปกรณ์ปฏิบัติธรรมภาคสนาม โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้พร้อม เตรียมเครื่องสมณบริขารให้ครบ และสิ่งของใช้ที่จำเป็น ดังนี้ ๑. บาตรพร้อมถลกบาตร ชนิดมีสายสะพายและเชิงบาตร ๒. ผ้าไตรจีวรสีเหลืองทอง สำหรับใช้ตลอด ๓ เดือน ๓. เต็นท์สนาม หรือกลดพร้อมมุ้งกันยุง และผ้าใบกันฝน ๔. ผ้าปูรองนอน, ผ้าห่ม, ผ้าเช็ดตัว, อังสะกันหนาว ๕. สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก (อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว) ๖. รองเท้า, ร่ม, กระบอกน้ำ, ช้อนส่วนตัว, ถุงเท้าสวมนอน, ยากันยุง ๗. สมุดบันทึก และอุปกรณ์เครื่องเขียน ๘. อุปกรณ์บันทึกเสียง, บันทึกภาพ (ถ้ามี) ๙. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรือไอแพดสำหรับพิมพ์งานและเรียนออนไลน์ (ถ้ามี) ๑๐. โทรศัพท์มือถือสำหรับการเรียนออนไลน์ภาควิชาการ ๑๑. เชือกไนล่อนหรือเชือกฟางสำหรับตากผ้า ๑๒. ไฟฉาย และนาฬิกาปลุก ๑๓. ยารักษาโรคประจำตัว ————————————————————————————————————– ติดต่อสอบถาม : วิทยาลัยพระธรรมทูต […]

» Read more

ประกาศรายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ เรื่อง รายนามผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘  ให้ผู้มีรายนามดังกล่าวเข้าสอบข้อเขียน ในวันศุกร์ ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เข้ารับการตรวจ ATK เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวมชั้น ๑ และเข้าห้องสอบ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ ดี อาคารเรียนรวม และสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

» Read more

มจร พระธรรมทูต และสาธุชน เจริญพระพุทธมนต์เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ”

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี breitling replica watches นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสาธุชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาด้วยความพร้อมเพรียง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๒ วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ การนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสาธุชน ทั้งที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก โดยมี พระราชสุตาภรณ์,รศ.ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์, พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตา กรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในทวีปยุโรป, พระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน, […]

» Read more

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ cheap panerai replica นำคณะกรรมการโครงการฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ มจร เข้ากราบถวายสักการะเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อถวายรายงานการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ พร้อมรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต, พระมหาวิเชียร สุธีโร  รายงาน: พระมหาวิเชียร สุธีโร  ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร ภาพ : นายสรวรรษ ปรักกโมดม

» Read more
1 2 3