Category Archives: พระธรรมทูตรุ่น 21

พิธีบำเพ็ญกุศลศพ พระวิสุทธิวงศาจารย์

对不起,此内容只适用于ไทย。

» Read more

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้แทนวัดจีน MOU กับวัดเกาหลี

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระศรีสิทธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดเหมอัศวาราม มอบหมายให้พระครูวินัยธรภูมินทร์ จกฺกรตโน พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 21เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านการสนับสนุนงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ระหว่าง วัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ วัดพุทธาราม เกาหลี (วัดไทยอันซัน) เมืองอันซัน จังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี วัดพุทธาราม เกาหลี (วัดไทยอันซัน)เป็นวัดในการกำกับดูแลของสมัชชาสงฆ์ไทยในจีน โดยการสนับสนุนของคณะนิกายโจเกแห่งเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดเหมือนวัดไทยในต่างประเทศทั่วไป แต่มีผลงานโดดเด่นในเรื่องการสาธารณสงเคราะห์คนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือยังไม่มีงานทำก็จะมาอาศัยใบบุญของวัดอย่างไม่ขาดสาย สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนกันมา คนเก่าไปคนใหม่มา ทุกคืนจะมีคนไทยผู้ตกทุกข์มาพักอยู่ที่วัดไม่ต่ำกว่าคืนละ๓๐คน ซึ่งคณะสงฆ์วัดพุทธาราม เกาหลี ก็อนุเคราะห์ด้วยดีเสมอมา ปัจจุบันมีพระจิรศักดิ์ เกตุเมโธ สัทธิวิหาริกในเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นเจ้าอาวาส พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนากิจ ๒ รูป รวม ๓ รูป News: Dhammaduta College Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo English News: Phra Siriwanna Siriwanno Picture: Dhammaduta College , PHRAKHRUVINAITHON […]

» Read more