Category Archives: แกลเลอรี่

หารือความร่วมมืองานวิทยาลัยพระธรรมทูตกับ วัด ไจ จิ ซอง เมียนมาร์

เมื่อวันที่ 19 – 22 ก.พ. 59 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย พระมหาชะเอม สุวีโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้ติดตาม ดูงานและหารือความร่วมมือในงานวิทยาลัยพระธรรมทูต กับพระภัททันตะ นาคทีป เจ้าอาวาสวัด ไจ จิ ซอง รัฐมอญ แห่งประเทศสหภาพเมียนมาร์ และในโอกาสเดียวกันนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนจิตรลดาไปดูงานการศึกษาและการสอนพระพุทธศาสนา ณ ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

มจร ร่วมสัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาท ณ เมืองสิบสองปันนา จีน

วันที่ 17 – 19 ก.พ. 2559 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมด้วยผู้ติดตาม เข้าร่วมสัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาท ครั้งที่ 1 (The Frist Theravada Buddhist forum) โดยพุทธสมาคมสิบสองปันนา เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมสิทธิ

วันที่ 16 ก.พ. 2559 เวลา 18.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมุทิตาสักการะ เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๐ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ ราชมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more

รอง กต.หารือกับ ธรรมาจารย์ภิกษุณีกวงเซง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

วันที่ 14 ก.พ. 2559 เวลา 15.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมด้วยผู้ติดตาม หารือกับ ธรรมาจารย์ภิกษุณี ดร. กวงเซง เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านสังคมสงเคราะห์ ณ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

» Read more
1 4 5 6 7 8 16