ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูตแนะธรรมะ แด่ผู้บริหารศูนย์ทดลองสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 7 ส.ค. 2562 เวลา 13.30-15.00 น. พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร บรรยายธรรมแก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ทดลองสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ณ อาคารหอสมุดวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

620807 พระมงคลธีรคุณแนะธรรมะคณะผู้บริหาร ศูนย์ทดลองสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1620807 พระมงคลธีรคุณแนะธรรมะคณะผู้บริหาร ศูนย์ทดลองสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2620807 พระมงคลธีรคุณแนะธรรมะคณะผู้บริหาร ศูนย์ทดลองสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3620807 พระมงคลธีรคุณแนะธรรมะคณะผู้บริหาร ศูนย์ทดลองสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4620807 พระมงคลธีรคุณแนะธรรมะคณะผู้บริหาร ศูนย์ทดลองสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5620807 พระมงคลธีรคุณแนะธรรมะคณะผู้บริหาร ศูนย์ทดลองสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College