วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วันที่ 7 ส.ค. 62 เวลา 19.00 น. พระมงคลธีรคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสมมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร ณ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และคณะสงฆ์วัดปากน้ำ พร้อมด้วยสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำได้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล โดยมีพระมหาธีรเพชร ธีรเวที ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา

620807 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอภิธรรมศพสมเด็จวัดพิชยญาติ 1620807 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอภิธรรมศพสมเด็จวัดพิชยญาติ 2620807 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอภิธรรมศพสมเด็จวัดพิชยญาติ 42620807 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอภิธรรมศพสมเด็จวัดพิชยญาติ 4620807 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอภิธรรมศพสมเด็จวัดพิชยญาติ 5620807 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอภิธรรมศพสมเด็จวัดพิชยญาติ 6

620807 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอภิธรรมศพสมเด็จวัดพิชยญาติ 7620807 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอภิธรรมศพสมเด็จวัดพิชยญาติ 8620807 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอภิธรรมศพสมเด็จวัดพิชยญาติ 9620807 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอภิธรรมศพสมเด็จวัดพิชยญาติ 10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต