วิทยาลัยพระธรรมทูต ไปงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ประเทศนอร์เวย์

วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 22.10 น.​ พระมงคลธีรคุณ, ดร.​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต​ พร้อมด้วยพระมหาศุภกิจ​ สุภกิจฺโจ​ ผู้ติดตาม เดินทางจาก​ ท่าอากาศยาน​สุวรรณภูมิ​เพื่อไปวัดไทยนอร์เวย์​ เพื่อปฏิบัติ​งานศูนย์​ฝึกพระธรรม​ทูตในประเทศ​นอร์เวย์​ ในงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ​และงานอบรมพระภิกษุ​  โดยมีพระมหาสมาน​ ชาตวิริโย, ดร.​ ร่วมอำนวยความสะดวก​และส่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

620808 พระมงคลธีรคุณ ผอ.วพท ไปนอร์เวย์งานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ 2620808 พระมงคลธีรคุณ ผอ.วพท ไปนอร์เวย์งานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ1

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College , Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo