ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต พบรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในทวีปยุโรป เตรียมการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 9.00 น. พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยพระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ  เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบพระวิมลศาสนวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในทวีปยุโรป รูปที่ 2 เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ และร่วมประชุมเตรียมการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันระหว่าง วัดไทยนอร์เวย์ มจร และการบินไทย ประชุม ณ อุโบสถวัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์

620809 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอุปสมบท นอร์เวย์ 1 620809 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอุปสมบท นอร์เวย์ 2 620809 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอุปสมบท นอร์เวย์ 3 620809 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอุปสมบท นอร์เวย์ 4 620809 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอุปสมบท นอร์เวย์ 5 620809 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอุปสมบท นอร์เวย์ 6 620809 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอุปสมบท นอร์เวย์ 7 620809 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอุปสมบท นอร์เวย์ 8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต