พระนิสิตจบ ป.เอก มจร ด้วยทุนสายสัมพันธ์ “พระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา”

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 21.30 น. พระมหาเมตเตยยะ, ดร. พระอริยะ, ดร. พระนิสิต ป.เอก มจร ชาวศรีลังกา นิสิตทุน 260 ปี สายสัมพันธ์ “พระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา” เข้ากราบสักการะ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร เนื่องในโอกาสที่ตนสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก มจร ได้นำวิทยานิพนธ์มาถวาย เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจและความสำเร็จนอกจากนั้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่ มจร  ท่านทั้งสองก็ได้ช่วยงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยเฉพาะการทำหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษาสิงหล เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ทั้งในประเทศไทยและประเทศศรีลังกา ในโอกาสนี้พระโสภณวชิราภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร  อาจารย์ วิทยาลัยพระธรรมทูต และเจ้าหน้าที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตยินดีกับท่านทั้งสอง พร้อมบันทึกภาพร่วมกัน ณ ห้องที่ปรึกษาอธิการบดี  210 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

620809 พระนิสิตจบ ป.เอก มจร ด้วยทุนสายสัมพันธ์ พระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา 1620809 พระนิสิตจบ ป.เอก มจร ด้วยทุนสายสัมพันธ์ พระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา 2620809 พระนิสิตจบ ป.เอก มจร ด้วยทุนสายสัมพันธ์ พระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา 3620809 พระนิสิตจบ ป.เอก มจร ด้วยทุนสายสัมพันธ์ พระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา 4620809 พระนิสิตจบ ป.เอก มจร ด้วยทุนสายสัมพันธ์ พระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา 5620809 พระนิสิตจบ ป.เอก มจร ด้วยทุนสายสัมพันธ์ พระพุทธศาสนา ไทย-ศรีลังกา 6

News: Dhammaduta College, Phramaha Kosol

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College , Phramaha Kosol