ขออาราธนานิมนต์/เรียนเชิญ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 30 ส.ค. นี้

วันพุธที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 19.00 น. ขออาราธนานิมนต์/เรียนเชิญ บุคลากร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9, M.A., Ph.D.) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ อดีตรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและอดีตรองประธานกรรมการอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร ณ ศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภา ชั้น 2 วัดพิชยญาติการาม กทม. โดยมีโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มจร เป็นเจ้าภาพ

620807 พระมงคลธีรคุณ ร่วมงานอภิธรรมศพสมเด็จวัดพิชยญาติ 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต