วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมส่งพระธรรมทูตรุ่นที่ 22 ไปอเมริกา

วันที่ 12 ​ส.ค.62 เวลา 22.35​ น.​ บุคลากรวิทยาลัย​พระธรรม​ทูต พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. ​และกองวิเทศ​สัมพันธ์​ พระมหาโกศล ธีรปญฺโญ รอง ผอ. กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมส่งพระมหาอำนาจ อตฺถจารี ​พระธรรมทูตรุ่นที่ 22 ณ​ ท่าอากาศยาน​สุวรรณภูมิ​ เพื่อ​ไปปฏิบัติ​ศาสนกิจต่างประเทศ เมืองริโน สหรัฐอเมริกา

 620812 พมสมาน พมโกศลส่งพมอำนาจไปอเมริกา 1 620812 พมสมาน พมโกศลส่งพมอำนาจไปอเมริกา 2

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต /พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *