ทำบุญถวายมหาสังฆทานพระ-เณรลาว 1,000 รูป โดยจีน ร่วมกับ มจร

วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 09.30 น. พระธรรมอาจารย์ ดร.ชุน ฝ่า เจ้าอาวาสวัดหยวนทง พร้อมคณะญาติโยม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ มจร นำโดยพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และคณะ ทำบุญถวายมหาสังฆทาน และถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร 1,000 รูป ณ วิทยาลัยสงฆ์วัดผาโอ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 1 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 2 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 3 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 4 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 5 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 6 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 7 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 8 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 9 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 10 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 11 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 12 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 13 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 14 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 15 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 16 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 17 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 18 620826 รอง กต พระธรรมาจารย์ดร. ชุน ฝ่า ถวายสังฆทาน วัดโอ ลาว 19

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร