โครงการอบรมพระธรรมทูตบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มจร โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์  เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพฯ

          โดยในพิธีมีพระธรรมปัญญาบดี นายกสภา มจร รองประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีพระโสภณวชิราภรณ์ ประธานดำเนินงานโครงการฯ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำถวายผ้าไตรบังสุกุล มีพระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย โดยมีคณะกรรมการโครงการ พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

          หลังจากการสวดพระอภิธรรมเสร็จแล้ว ได้มีการสัมมนาภาษาบาลี อันเป็นการรักษาพระพุทธพจน์อีกด้วย

620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 1 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 2 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 3 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 4 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 5 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 6 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 7 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 8 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 9 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 10 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 11 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 12 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 13 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 14 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 15 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 16 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 17 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 18 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 19 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 20 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 21 620830 โครงการอบรมพระธรรมทูต เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติ 22

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร