ส่งเจ้าคุณสวีเดน ประธานศูนย์ปฏิบัติพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 5 ก.ย. 2562 เวลา 22.20 น. พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มอบหมายให้ พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร. อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ส่งเจ้าคุณสวีเดน พระวิเทศปุญญาภรณ์ ประธานศูนย์ปฏิบัติพระธรรมทูตสายต่างประเทศ วิทยาลัยพระธรรมทูตประจำประเทศสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) ในโอกาสรับรางวัลและรับปริญญาเอก เพื่อบินไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสวีเดน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

620905 พระมหาสมาน ส่งพระวิเทศปุญญาภรณ์ ไปสวีเดน 1620905 พระมหาสมาน ส่งพระวิเทศปุญญาภรณ์ ไปสวีเดน 2620905 พระมหาสมาน ส่งพระวิเทศปุญญาภรณ์ ไปสวีเดน 3

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

Translator/Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College