โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ บริจาคช่วยผู้ประสบน้ำท่วมที่อุบล

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 น. เวลา 17.40 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร ในนามโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้ถวายปัจจัย 20,000 บาท เพื่อร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีแก่  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการ มส. ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคม ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

โดยพระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 ได้ถวายปัจจัย 14,000 โครนนอร์เวย์ แก่  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เพื่อร่วมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ และพระวิมลศาสนวิเทศ, ดร. รองประธาน ส.ธ.ย. รูปที่ 1 เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ นำพระนวกะฯ จากการบินไทยที่บวชวัดไทยนอร์เวย์ เข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหาธีราจารย์ด้วย

621002 รอง กต ถวายสมเด็จ ช่วยน้ำท่วม 1 621002 รอง กต ถวายสมเด็จ ช่วยน้ำท่วม 2 621002 รอง กต ถวายสมเด็จ ช่วยน้ำท่วม 3

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *