มจร ร่วมเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะภาค 6

วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 16.30 น. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเเก้ว อดีตเจ้าคณะภาค 6  จ.เชียงราย

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมด้วย พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วยผู้บริหาร มจร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมถวายผ้าไตรและร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล ณ วัดพระเเก้ว  จ.เชียงราย

621003 รอง กต  อดีต​เจ้าอาวาสวัดพระเเก้ว เชียงราย 2621003 รอง กต ​เจ้าอาวาสวัดพระเเก้ว เชียงราย 1621003 รอง กต อดีต​เจ้าอาวาสวัดพระเเก้ว เชียงราย 3621003 รอง กต อดีต​เจ้าอาวาสวัดพระเเก้ว เชียงราย 5621003 รอง กตอดีต​เจ้าอาวาสวัดพระเเก้ว เชียงราย 7

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , พระมหาทองเก็บ