จาริกวัด ปี 63 พระอาจารย์สอนโรงเรียน หารือเตรียมความพร้อม

เมื่อ 29 ม.ค. 2563 เวลา 19.00-21.00 น. ณ ห้องประชุม 205 มจร วัดมหาธาตุ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นประธานการประชุม คณะพระอาจารย์สอนโรงเรียนจิตรลดา เรื่อง การประชุมงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกิจกรรมจาริกวัด จารึกธรรม ประจำปี พ.ศ. 256ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะเตรียมไป วัดญาณเวศกวัน วัดพระเชตุพน วัดมหาธาตุ วัดอรุณราชวราราม

630129 รอง กต ประชุมครูพระสอนรรจิตรลดา 205 1630129 รอง กต ประชุมครูพระสอนรรจิตรลดา 205 2630129 รอง กต ประชุมครูพระสอนรรจิตรลดา 205 3

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,