ผู้ว่าราชการเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต

เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัด นายอำเภอเขาค้อ สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ และหน่วยงานราชการ เดินทางมาทำบุญตักบาตรในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 110 รูป โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรม ฯ เดินรับบิณฑบาต ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 1630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 2630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 3630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 4630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 5630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 6630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 7630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 8630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 9630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 10630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 11630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 12630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 13630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 14630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 15630527 ผู้ว่าเพชรบูรณ์ ทำบุญใหญ่ตักบาตรพระธรรมทูต 16

News: Dhammaduta College

Reporter: Dr.Phramaha Samarn Jataviriyo

English News: Phra Siriwanna Siriwanno

Picture: Dhammaduta College ,

.