สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เมตตาเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 26 ณ มจร

เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26 ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติฯ โดยในพิธี มีผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ผู้แทนคณะกรรมการฯ ฝ่ายคฤหัสถ์เปิดกรวยถวายเครื่องสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ถวายเครื่องสักการะและกล่าวถวายรายงาน มีพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองฯ ฝ่ายบริหาร พระโสภณวชิราภรณ์ รองฯ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมงคลธีรคุณ, ดร. ผอ.วิทยาลัยพระธรรมทูต เข้าถวายเครื่องสักการะ มีผู้บริหารระดับสูง พระเถระ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน และถ่ายภาพหมู่ ณ ชั้น 2 อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มจร อยุธยา

630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 1 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 3 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 4 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 5 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 6 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 7 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 8 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 9 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 11 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 12 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 13 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 14 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 15 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 16 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 17 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 18 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 19 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 21 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 22 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 23 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 24 630229 สมเด็จพระมหาธีราจารย์พิธีเปิดอบรม พท 26 25

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *