มจร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

เมื่อ 27 มิ.ย. 2563 เวลา 17.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูต ฯ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตรองอธิการบดี อดีตรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและรองประธานกรรมการอุปถัมภ์โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร

630627 รอง กต ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 1 630627 รอง กต ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 2 630627 รอง กต ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 3 630627 รอง กต ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 5 630627 รอง กต ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 6 630627 รอง กต ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 7 630627 รอง กต ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 8 630627 รอง กต ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 9 630627 รอง กต ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 10 630627 รอง กต ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 11

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *