พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) พระธรรมทูตยุโรป หารือกับ รองอธิการบดี มจร

วันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 19.30 -20.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองฯ กต.   ประธานดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต ให้การต้อนรับ พระโพธิคุณวิเทศ (พยอม  สุทสฺสโน) พระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ประธานสงฆ์วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม พร้อมด้วยพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้ปรึกษากิจการงานพระธรรมทูตสายยุโรปกับวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมกันนั้น พระโพธิคุณวิเทศได้ทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาแด่ พระโสภณวชิราภรณ์ รอง ฯ กต. ด้วย และถือโอกาสลาเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศในวันที่ 19 ก.ค.2563 นี้ ต่อไป

630717 พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) หารือและทำสามีจิกรรม รอง กต 1 630717 พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) หารือและทำสามีจิกรรม รอง กต 2 630717 พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) หารือและทำสามีจิกรรม รอง กต 3 630717 พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) หารือและทำสามีจิกรรม รอง กต 5 630717 พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) หารือและทำสามีจิกรรม รอง กต 6 630717 พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) หารือและทำสามีจิกรรม รอง กต 7

630717 พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) หารือและทำสามีจิกรรม รอง กต 11 630717 พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) หารือและทำสามีจิกรรม รอง กต 12 630717 พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) หารือและทำสามีจิกรรม รอง กต 8 630717 พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) หารือและทำสามีจิกรรม รอง กต 9

630717 พระโพธิคุณวิเทศ(พยอม) หารือและทำสามีจิกรรม รอง กต 10

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูตพระมหาวิเชียร สุธีโร 

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต, พระมหาศุภกิจ สุภกิจฺโจ, กวส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *