มจร เจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ วันแม่

เมื่อ 10 ส.ค. 2563 เวลา 13.30 น.  พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยพระธรรมทูต และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต มจร ส่วนกลางทุกคณะ ร่วมพิธี ณ อาคาร มวก. 48 พรรษา มจร อยุธยา

630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2

630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 14 630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 15630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 3 630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 4 630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 5 630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 6 630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 7 630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 8 630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 9 630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 10 630810 อธิการ รอง กต ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 11

.

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต,

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต, นายสรวรรษ ปรักกโมดม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *