เอกอัครราชทูตอเมริกาเยี่ยม มจร

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ฯพณฯ ไมเคิล จอร์จ ดี ซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ เดินทางจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมเยือน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยมีพระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และนายนีล มูราตะ ผู้ช่วยทูต ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมและการศึกษา ให้การต้อนรับ สักการะหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ถวายผ้าไตรและพวงมาลัยดอกไม้สักการะพระบรมสารีริกธาตุของหอพระไตรปิฎก

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำนั่งรถชมสถานที่ต่าง ๆ เยี่ยมชมอุโบสถกลางน้ำ ชมพุทธศิลป์และจิตกรรมฝาผนัง และมาที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ (Wat Mahachulalongkronrachuthit)

อธิการบดีพร้อมด้วยพระเทพปวรเมธี รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาฯ และผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ ศาลาคุณหญิง ดร.อุไรศรี คณึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ  โดย ฯพณฯ ไมเคิล จอร์จ ดี ซอมบรี เอกอัครราชทูตปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เสรีภาพทางศาสนา” โดยมี ผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร ร่วมฟังจำนวนมาก และร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

จากนั้นได้เดินทางมายังอาคารหอฉัน ชั้น ๑ เอกอัครราชทูตชมนิทรรศการ “มหาจุฬาฯ กับอเมริกา” ณ ชั้น ๒ เอกอัครราชทูตร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มีอธิการบดี เป็นประธาน แล้วเดินทางกลับ

ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ มจร อำนวยความสะดวก ร่วมต้อนรับ และดำเนินการจัดเตรียมงานต้อนรับ

 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 1 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 2 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 3 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 4 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 5 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 6 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 7 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 8 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 9 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 10 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 11 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 12 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 13 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 14 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 16 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 20 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 22 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 23 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 24 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 25 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 27

630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 27 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 28 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 29 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 30 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 31 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 32 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 33 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 34 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 35 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 36 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 37 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 38 630819 อธิการ รอง กต มจร ต้อนรับเอกอัครราชทูตอเมริกา 39

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาษาอังกฤษ : พระสิริวรรณะ สิริวณฺโณ /พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร.

ภาพ :  วิทยาลัยพระธรรมทูต , นายลิขิต บุญละคร/ นายสรวรรษ ปรักกโมดม

www.thairnews.com/ทูตอเมริกาชื่นชมไทยให้/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *