มจร ร่วมพิธีฌาปนกิจศพพระมหา ดร.ผ่อง สมาเลิก อดีตประธานสงฆ์ลาว

วันที่ 20 ธ.ค. 58 เวลา 10.27 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร เข้ากราบคารวะศพพระอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาผ่อง สะมาเลิก ประธานสงฆ์ สปป.ลาว ณ วัดองค์ตื้อ เมืองจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

58122020 58122022 58122024 58122026 58122023

เวลา 10.35 น. พระโสภณวชิราภรณ์ เข้ากราบสักการะ ญาท่านบัวคำ สารีบุตร รองประธานสงฆ์ แห่งสปป.ลาว ณ วัดองค์ตื้อ เมืองจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (20 ธ.ค. 58)

58122029

เวลา 10.45 น. พระโสภณวชิราภรณ์ ไหว้สักการะ ถ่ายภาพหมู่ ญาท่านเหวด มะเสไน รองประธานประจำการมหาเถรสมาคม แห่ง  สปป.ลาว ณ วัดองค์ตื้อ เมืองจันทบุรี นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (20 ธ.ค. 58)

581220210

เวลา 20.30 พระโสภณวชิราภรณ์ ร่วมฟังพระธรรมเทศนา แสดงธรรมเทศนาโดย ประธานสงฆ์ลาว  จากนั้นถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ 4 รูปและถวายทุนการศึกษา (20 ธ.ค. 58)

เวลา 21.10 พระโสภณวชิราภรณ์ ร่วมจุดไฟในพิธีฌาปนกิจศพอาจารย์พระมหา ดร.ผ่อง สมาเลิก อดีตประธานสงฆ์ลาว (20 ธ.ค. 58)

58122027

581220211

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์