รองฯกต ให้โอวาทนิสิตปฏิบัติธรรม ณ มจร อย

วันพุธ ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ให้โอวาทแก่นิสิตปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

เวลา ๐๙.๒๐ น. ให้โอวาทแก่นิสิตปฏิบัติธรรม ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อยุธยา

เวลา ๑๐.๑๐ น. ให้โอวาทแก่นิสิตปฏิบัติธรรม คณะครุศาสตร์ ณ พระอุโบสถ กลางน้ำ มจร อย.

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ : ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *