ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พบและหารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม

ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พบและหารือกับเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) พระมหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙ ดร. ผู้แทนวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร /ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เดินทางไปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉันภัตตาหารเพล ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม โดยมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานกรรมการอำนวยการก่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ประกอบด้วย พระครูปลัดชัชวาล เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา ประเทศฝรั่งเศส พระครูวินัยธรสมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดธรรมปทีป ประเทศเบลเยี่ยม พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ วัดไทยสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดีย โดยมีท่านนพดล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงบรัสเซล พร้อมคณะถวายการต้อนรับ

ในการนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ ท่านทูตให้การช่วยเหลือดีมากและได้ทำงานร่วมกับพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศที่วัดธรรมปทีปด้วยดีตลอดมา

สถานทูต

กรุงบรัสเซล

580629-2580629-3580629-4

เขียนข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *