มุทิตาพระเทพวัชราจารย์

วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร บุคลากรวิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มจร. ถวายมุทิตาสักการะพระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม รองเจ้าคณะภาค ๕ คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร. กรรมการอำนวยการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพวัชราจารย์” ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

349520 349521 349522 349523 349524 349525 349526 349527 349528 349529 349530 349531

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูตพระมหาวิเชียร สุธีโร 

รายงาน: พระมหาวิเชียร สุธีโร 

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ :  นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *