ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลอดีตเจ้าอาวาสวัดเลียบราษฎร์บำรุง

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัครมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ และพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร. ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระครูสุคนธศีล (หอม อภินนฺโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดเลียบราษฎร์บำรุง โดยมีพระอาจารย์ธวัชชัย ถาวรธมฺโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดเลียบราษฎร์บำรุง เป็นผู้รับมอบผ้าไตรและปัจจัย จำนวน ๑๐,๓๐๐ บาท ณ วัดเลียบราษฎร์บำรุง  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

343482 343483 343485 343489 343490 343493 343494

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูตพระมหาวิเชียร สุธีโร 

รายงาน: พระมหาวิเชียร สุธีโร 

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ :  นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *