คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ cheap panerai replica นำคณะกรรมการโครงการฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ มจร เข้ากราบถวายสักการะเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อถวายรายงานการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตฯ พร้อมรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘/๒๕๖๕ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_28.ค. 64_๒๑๑๒๐๒

LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_26.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ - Copy

LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_24.ค. 64_๒๑๑๒๐๒

LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_22.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_18.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ - Copy LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_19.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ - Copy LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_20.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ - Copy

LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_16.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ - Copy

LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_15.ค. 64_๒๑๑๒๐๒

LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_4.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_5.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_6.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_8.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_9.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_10.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_11.ค. 64_๒๑๑๒๐๒

LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_30.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_1.ค. 64_๒๑๑๒๐๒ LINE_ALBUM_วพธ รับคำปรึกษาวัดโพธิ์ 1 ธ_3.ค. 64_๒๑๑๒๐๒

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูตพระมหาวิเชียร สุธีโร 

รายงาน: พระมหาวิเชียร สุธีโร 

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ : นายสรวรรษ ปรักกโมดม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *