มจร ร่วมสัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาท ณ เมืองสิบสองปันนา จีน

วันที่ 17 – 19 ก.พ. 2559 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร พร้อมด้วยผู้ติดตาม เข้าร่วมสัมมนาพระพุทธศาสนาเถรวาท ครั้งที่ 1 (The Frist Theravada Buddhist forum) โดยพุทธสมาคมสิบสองปันนา เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

59021811 59021812 59021813 59021814 59021815 59021816

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์