หารือความร่วมมืองานวิทยาลัยพระธรรมทูตกับ วัด ไจ จิ ซอง เมียนมาร์

เมื่อวันที่ 19 – 22 ก.พ. 59 พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต พร้อมด้วย พระมหาชะเอม สุวีโร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้ติดตาม ดูงานและหารือความร่วมมือในงานวิทยาลัยพระธรรมทูต กับพระภัททันตะ นาคทีป เจ้าอาวาสวัด ไจ จิ ซอง รัฐมอญ แห่งประเทศสหภาพเมียนมาร์ และในโอกาสเดียวกันนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนจิตรลดาไปดูงานการศึกษาและการสอนพระพุทธศาสนา ณ ประเทศสหภาพเมียนมาร์

590219-2201 590219-2202 590219-2203 590219-2204 590219-2205 590219-2206 590219-2207 590219-2208

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์