ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย “บวร” เพื่อการจัดสวัสดิการสร้างสังคมสงเคราะห์ข้ามประเทศ

วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. ที่ปรึกษาสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย “บวร” เพื่อการจัดสวัสดิการสร้างสังคมสงเคราะห์ข้ามประเทศ  โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ในการทำงานความร่วมระหว่าง มจร กับ กระทรวงฯ พม. กระทรวงต่างประเทศ และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ ออนไซต์ ณ ห้องประชาบดี ชั้น ๑๙ เอ อาคารการะทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

01 02 03 04 05 06 SON03907 SON03908 SON03914 SON03917 SON03928 SON03931 SON03933 SON03940 SON03943 SON03946 SON03947 SON03951 SON03961 SON03968 SON03970 SON03972 SON03973 SON03976 SON03977 SON03980 SON03985 SON03987 SON03989 SON03991 SON03992 SON03995 SON03996 SON03998 SON04000 SON04002 SON04007 SON04009 SON04038 SON04042 SON04044 SON04046 SON04047 SON04053 SON04054 SON04056 SON04060 SON04062 SON04063 SON04069 SON04071 SON04075 SON04082 SON04084 SON04094 SON04096 SON04103 SON04105 SON04107 SON04108

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน :  นายลิขิต บุญละคร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *