(ไทย) คณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดปากน้ำ

对不起,此内容只适用于Englishไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *