รอง กต. ให้โอวาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่น 22 ณ แคมป์สน

วันอาทิตย์ ที่ 3 เม.ย. 2559 เวลา 13.00 น . พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ได้มาให้โอวาทธรรม  และให้กำลังใจ แก่ว่าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ จำนวน 112 รูป และได้ร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพระราชกุศล  ณ หอประชุม พร รัตนสุวรรณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

59040302 59040303 59040304 59040305 59040306 59040307 59040308 59040309 590403010 590403011

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์