โอวาทเรื่องการซ้อมรับปริญญา

วันที่ 13 พ.ค. 59 เวลา 08.30 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  มจร ให้โอวาทเรื่องการซ้อมรับปริญญาแก่ผู้ที่จะเข้ารับปริญญาบัตร ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

590513ภาพซ้อมประสาทปริญญา1 590513ภาพซ้อมประสาทปริญญา2 590513ภาพซ้อมประสาทปริญญา3 590513ภาพซ้อมประสาทปริญญา4

News: Dhammaduta College

Picture: International Relations Division