พระธรรมทูตสายต่างประเทศทำวัตรเช้า ปฏิบัติกัมมัฏฐานถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 7 พ.ค. 59  เวลา 06.00 น  ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22  เฉลิมพระเกียรติ ฯ   จำนวน 112 รูป ทำวัตรเช้า ปฏิบัติกัมมัฏฐานถวายเป็นพระราชกุศล   นำโดย พระมหาสมาน ชาตวิริโย ณ ลานโพธิ์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

59050711พมสมานทำวัตรเช้า59050711พมสมานทำวัตรเช้า259050711พมสมานทำวัตรเช้า4

วันที่ 7 พ.ค. 59  เวลา 06.00 น  ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22  เฉลิมพระเกียรติ ฯ   จำนวน 112 รูป ทำวัตรเช้า ปฏิบัติกัมมัฏฐานถวายเป็นพระราชกุศล   นำโดย พระมหาสมาน ชาตวิริโย ณ ลานโพธิ์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

59050711พมสมานทำวัตรเช้า59050711พมสมานทำวัตรเช้า259050711พมสมานทำวัตรเช้า4

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์