พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง บรรยายพิเศษแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 22 มจร

วันที่ 26 พ.ค. 59 เวลา 19.00 น. พระเทพศาสนาภิบาล  (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 22 เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ห้องประชุมโซน ดี (เธียร์เตอร์ D) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

590526พระเทพศาสนาภิบาลบรรยายแด่พระธรรมทูต1

590526พระเทพศาสนาภิบาลบรรยายแด่พระธรรมทูต22590526พระเทพศาสนาภิบาลบรรยายแด่พระธรรมทูต3 590526พระเทพศาสนาภิบาลบรรยายแด่พระธรรมทูต4 590526พระเทพศาสนาภิบาลบรรยายแด่พระธรรมทูต5 590526พระเทพศาสนาภิบาลบรรยายแด่พระธรรมทูต6

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์