พระ ดร.คำหมาย ธรรมสามิ (Ven. Prof. Khammai Dhammasami) บรรยายแก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 29 พ.ค. 59 เวลา 19.00 น. พระ ดร.คำหมาย ธรรมสามิ (Ven. Prof. Khammai Dhammasami) เจ้าอาวาสวัด Oxford Buddha Vihara, อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Oxford, UK บรรยายถวายความรู้แก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22  เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ ห้องประชุมโซน ดี (เธียร์เตอร์ D) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

590529ภาพพระดร.คำหมาย ธัมมสามิบรรยายแด่พท1 590529ภาพพระดร.คำหมาย ธัมมสามิบรรยายแด่พท2 590529ภาพพระดร.คำหมาย ธัมมสามิบรรยายแด่พท3 590529ภาพพระดร.คำหมาย ธัมมสามิบรรยายแด่พท4 590529ภาพพระดร.คำหมาย ธัมมสามิบรรยายแด่พท5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *