คณะพระธรรมทูตถวายสักการะเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และศึกษาดูงานวัด

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. พระมหาชะเอม สุวีโร, ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย ผู้บริหาร มจร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22  เฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน   112 รูป ถวายสักการะเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมี พระอุดรคณารักษ์ เป็นตัวแทน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

590601ข่าวพมชะเอมพาพทสักการะวัดโพธิ์1 590601ข่าวพมชะเอมพาพทสักการะวัดโพธิ์3 590601ข่าวพมชะเอมพาพทสักการะวัดโพธิ์4 590601ข่าวพมชะเอมพาพทสักการะวัดโพธิ์5 590601ข่าวพมชะเอมพาพทสักการะวัดโพธิ์6

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์