พระพรหมบัณฑิตเมตตาบรรยาย “กลยุทธ์การบริหารวัดไทยสู่สากล” แก่ผู้อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ

วันที่ 1 มิ.ย. 59 เวลา 18.00 – 21.00 น. พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรฯ เมตตาบรรยาย “ประสบการณ์ แนวคิด และกลยุทธ์การบริหารวัดไทยสู่สากล” ณ วัดประยุรฯ แก่ผู้อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22 เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

590601อธิการบดีบรรยายแด่พระธรรมทูตวัดประยุร1 590601อธิการบดีบรรยายแด่พระธรรมทูตวัดประยุร2

590601อธิการบดีบรรยายแด่พระธรรมทูตวัดประยุร3

590601อธิการบดีบรรยายแด่พระธรรมทูตวัดประยุร4 590601อธิการบดีบรรยายแด่พระธรรมทูตวัดประยุร5 590601อธิการบดีบรรยายแด่พระธรรมทูตวัดประยุร6 590601อธิการบดีบรรยายแด่พระธรรมทูตวัดประยุร7 590601อธิการบดีบรรยายแด่พระธรรมทูตวัดประยุร8

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์