รองอธิการบดี มจร นำคณะพระธรรมทูตบำเพ็ญกุศลศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 18:00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  มจร พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ มจร และ ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22  เฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน   112 รูป เป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ภทฺทจารีมหาเถระ) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

590531 ข่าวรองกตนำพทเจ้าภาพสวดพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์1

590531 ข่าวรองกตนำพทเจ้าภาพสวดพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์11590531 ข่าวรองกตนำพทเจ้าภาพสวดพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์2 590531 ข่าวรองกตนำพทเจ้าภาพสวดพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์3 590531 ข่าวรองกตนำพทเจ้าภาพสวดพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์6 590531 ข่าวรองกตนำพทเจ้าภาพสวดพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์7 590531 ข่าวรองกตนำพทเจ้าภาพสวดพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์8 590531 ข่าวรองกตนำพทเจ้าภาพสวดพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์9 590531 ข่าวรองกตนำพทเจ้าภาพสวดพระพุทธโฆษาจารย์วัดสุทัศน์10

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์