รองอธิการบดี มจร นำคณะพระธรรมทูตถวายสักการะพระเทพโสภณ รองเจ้าคณะภาค 8 และศึกษาดูงาน

วันที่ 2 มิ.ย. 59 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  มจร พร้อมด้วย ผู้บริหาร มจร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22  เฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน   112 รูป ถวายสักการะพระเทพโสภณ รองเจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร และศึกษาดูงานภายในวัด โดยมีพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มจร ประสานงานและอำนวยความสะดวก

590602ข่าวรองกตนำพระธรรมทูตสักการะพระเทพโสภณวัดราชบุรณมีพมสุเทพ1 590602ข่าวรองกตนำพระธรรมทูตสักการะพระเทพโสภณวัดราชบุรณมีพมสุเทพ2 590602ข่าวรองกตนำพระธรรมทูตสักการะพระเทพโสภณวัดราชบุรณมีพมสุเทพ3 590602ข่าวรองกตนำพระธรรมทูตสักการะพระเทพโสภณวัดราชบุรณมีพมสุเทพ4 590602ข่าวรองกตนำพระธรรมทูตสักการะพระเทพโสภณวัดราชบุรณมีพมสุเทพ5

590602ข่าวรองกตนำพระธรรมทูตสักการะพระเทพโสภณวัดราชบุรณมีพมสุเทพ7590602ข่าวรองกตนำพระธรรมทูตสักการะพระเทพโสภณวัดราชบุรณมีพมสุเทพ6

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์