รองอธิการบดี มจร นำคณะพระธรรมทูตถวายสักการะสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และฟังโอวาท

วันที่ 3 มิ.ย. 59 เวลา 09.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  มจร พร้อมด้วย ผู้บริหาร มจร คณาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22  เฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน   112 รูป เข้าถวายสักการะและรับฟังโอวาทจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กทม. ณ ศาลาพระชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม กทม. ในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ให้โอวาทสรุปใจความว่า “พระธรรมทูตมีหน้าที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเป็นพระธรรมทูตต้องมีความสำรวม กาย วาจา ใจ ไม่โลภในปัจจัย 4 มีความระมัดระวังในเรื่องสตรีและสตางค์ รู้ความต้องการของประชาชน (การตลาด) สามารถสอนวิปัสสนากรรมฐานได้”

590603ภาพสักการะสมเด็จวัดพิชยญาต0 590603ภาพสักการะสมเด็จวัดพิชยญาต1 590603ภาพสักการะสมเด็จวัดพิชยญาต2 590603ภาพสักการะสมเด็จวัดพิชยญาต3 590603ภาพสักการะสมเด็จวัดพิชยญาต4 590603ภาพสักการะสมเด็จวัดพิชยญาต5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์