ผู้บริหาร มจร ฟังปาฐกถาพิเศษ โดยพระพรหมบัณฑิต ในงานเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชฯ

วันที่ 26 มิ.ย. 59 เวลา 09.00 น. (เวลาท้องถิ่น) พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วย ผู้บริหาร มจร อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดยพระพรหมบัณฑิต, ศ., ดร., กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มจร เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  ในงานเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีแห่งการครองราชฯ งานฉลอง 40 ปีสมัชชาสงฆ์ไทยใน USA งานอายุวัฒนมงคล 79 ปี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม งานฉลอง 2 ปีการเปิดวัดนวมินทรราชูทิศ งานเปิดป้าย สำนักงานสมัชชาสงฆ์ ฯ งานเปิดป้ายวิปัสสนาวิทยาลัยและศูนย์ฝึกวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร  ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน รัฐแมสชาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

590626ภาพอธิการปาฐกถาพิเศษอเมริกา1 590626ภาพอธิการปาฐกถาพิเศษอเมริกา2 590626ภาพอธิการปาฐกถาพิเศษอเมริกา3

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *