พระโสภณวชิราภรณ์ ประชุมหลักสูตร ร่วมกับประธานสมัชชาสงฆ์อเมริกา ณ อเมริกา

วันที่ 26 มิ.ย. 59 เวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่น) พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร ประชุมร่วมกับประธานคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และคณะกรรมการบริหารสมัชชาฯ  เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน รัฐแมสชาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

590626ภาพรองกตประชุมหลักสูตรพระธรรมทูตกับประธานสมัชชาณวัดนวมินทร

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *