มจร เดินทางไปส่งพระธรรมทูตเพื่อไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดีย

วันที่ 17 ก.ค. 2559 เวลา 19.50 น. พระแสงเฮือง นรินฺโท, ดร. ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มจร พร้อมด้วยบุคลากร กองวิเทศ ฯ และวิทยาลัยพระธรรมทูต เดินทางไปส่ง พระธรรมทูตรุ่นที่ 22 จำนวน 8 รูป และ พระธรรมทูตรุ่นที่ 21 จำนวน 3 รูป ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในโอกาสเดินทางไปอินเดียเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดไทยพุทธคยา

590717 ภาพผอแสงเฮืองส่งพระธรรมทูตไปอินเดียณสุวรรณภูมิ2 590717 ภาพผอแสงเฮืองส่งพระธรรมทูตไปอินเดียณสุวรรณภูมิ3 590717 ภาพผอแสงเฮืองส่งพระธรรมทูตไปอินเดียณสุวรรณภูมิ4 590717 ภาพผอแสงเฮืองส่งพระธรรมทูตไปอินเดียณสุวรรณภูมิ5

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน : พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์