พระธรรมทูต นำปฏิบัติ ณ วัดมหาวิหาร เกาหลีใต้

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น.  พระเอกลักษณ์ จนฺทวํโส และ พระพล พลวฑฺฒโน พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 22 นำปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดมหาวิหาร เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้  โดยนำพุทธศาสนิกชนชาวไทยในแทกู ซึ่งได้รวมตัวกันมาร่วมทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติกรรมฐาน ถวายสังฆทาน และทอดผ้าป่า ถวายวัดมหาวิหาร เมืองแทกู โดยผ่านการประสานงานของอาจารย์ O DONG ,ท่านพระอาจารย์ปัญญาสิริ , พร้อมด้วยคณะของคุณโยมหนิง โยมเพชร โยมพร โยมเล็ก …ซึ่งวัดมหาวิหารแห่งนี้เป็นความร่วมมือกับ มจร โดยพระเดชพระคุณ พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รก. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต  มจร   มาตั้งแต่ต้น สาธุ….

พระธรรมทูต รุ่นที่ 22. ณ วัดมหาวิหาร เกาหลีใต้1 พระธรรมทูต รุ่นที่ 22. ณ วัดมหาวิหาร เกาหลีใต้6 พระธรรมทูต รุ่นที่ 22. ณ วัดมหาวิหาร เกาหลีใต้8 พระธรรมทูต รุ่นที่ 22. ณ วัดมหาวิหาร เกาหลีใต้10 พระธรรมทูต รุ่นที่ 22. ณ วัดมหาวิหาร เกาหลีใต้14

พท รุ่นที่ 22. ณ วัดมหาวิหาร เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้15

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *