เยี่ยมวัดไทยในเนเธอร์แลนด์

วันที่ 6 สิงหาคม 59 พระมหานงค์ สุมงฺคโล อาจารย์วิทยาลัยพระธรรมทูต มจร หัวหน้าสงฆ์วัดนวมินทรราชูทิศ ลียง ฝรั่งเศส พร้อมด้วยคณะกรรมการวัด และพระมหายงยุทธ กนฺตาโภ พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 22 เดินทางเยี่ยมชมดูงานการพระศาสนาวัดพทุธวิหาร กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีพระมหาจำเริญ เขมวีโร เป็นเจ้าอาวาส โดยมอบหมายให้พระมหาอาวิชญ์ เป็นผู้ดูแลอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับ ปัจจุบันมีพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจจำนวน 5 รูป

พมนงค์เยี่ยมวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม พมนงค์เยี่ยมวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม2 พมนงค์เยี่ยมวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม3

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาพ : กองวิเทศสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *