เปิดใช้แอพ MCU App สื่อสารและเผยแพร่ข่าวพระธรรมทูตและบุคลทั่วไป 

เปิดตัว MCU APP เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข่าวสารองค์กรของท่าน ขอนิมนต์/เชิญทุกท่านใช้งานและช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร  นิสิต บุคคลทั่วไปดาวน์โหลดมาลงทะเบียนใช้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

– ระบบ Android ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nd.app.factory.appchulalongkorn

– ระบบ IOS ที่ https://appsto.re/tw/IQnkeb.i

วิธีลงทะเบียน

  1. บุคลากร มจร ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน โดยตัดเลข 4 ตัวหน้าออก รหัสผ่านใช้ 123456
  1. นิสิต มจร ลงทะเบียนโดยใช้รหัสนิสิต รหัสผ่านใช้ 123456
  1. พระธรรมทูต/บุคคลทั่วไป (นอก มจร) ลงทะเบียนโดยใช้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ ตัดเลข 0 ตัวหน้าออก กดส่ง รอสักครู่ จะได้รับรหัสที่ส่งมาทางข้อความ sms กรอกลง จากนั้นสร้าง password ส่วนตัวเพื่อลงทะเบียน

หมายเหตุ…

– ถ้าบุคลากร นิสิต มจร ลงทะเบียนแบบบุคคลทั่วไป สถานะในระบบจะเป็นบุคคลทั่วไป

– บุคลากร นิสิต มจร ที่ลงทะเบียนตามวิธีลงทะเบียนข้อ ½ ไม่ได้ อาจเป็นเพราะในระบบยังไม่มีข้อมูลท่าน มีข้อสงสัย ลงทะเบียนไม่ได้ หรืออื่นใด โปรดแจ้งได้ที่ พ.ม.สุเทพ สุปณฺฑิโต ID Line: moonmate

และพระมหาสมาน ชาตวิริโย ID line: samarnsasi ทั้งนี้ mcu app เป็นผลงานความร่วมมือของมจร กับ บริษัทเนตดรากอน ประเทศจีน จัดทำให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยอธิการบดีเป็นผู้รับมอบ


mcu

Emblem(logo)ODCตราสัญลักษณ์วิทยาลัยพระธรรมทูต cropped-Untitled-1.png

590902 เชิญใช้มจรแอพMCU App2

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาสมาน ชาตวิริโย, ดร.

ภาพ : วิทยาลัยพระธรรมทูต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *